Українська, як і будь-яка інша мова, має свій унікальний словниковий запас. Однак в умовах глобалізації та впливу іноземних мов дуже часто можна зустріти на перший погляд українські слова, які запозичені з іноземних. У цій статті мі розглянемо українські відповідники до іншомовних слів.

Аеропорт – Летовище

Аеропорт, центр повітряного сполучення, у нас втілюється у слові “летовище”.

Алфавіт – Абетка (Азбука)

Алфавіт насправді українцям відомий як “Абетка”, також допустимий відповідник – “Азбука”. 

Аномалія – Відхилення

Це слово точніше передає сутність та характер непересічності.

Актуальний – Важливий (Сучасний, Своєчасний)

Ці сіноніми дозволяють точніше виражати інформацію в контексті.

Аплодисменти – Оплески

Аплодисменти справжньою українською мовою стають просто “оплесками”. 

Апелювати – Звертатися

“Апелювати” у нас виражається словом “звертатися”, вказуючи на процес звернення за допомогою мови чи письмового висловлення.

Аргумент – Доказ

Аргумент, що підтримує чи доводить точку зору, в українській мові точніше може бути виражений як “доказ”. 

Бібліотека – Книгозбірня

Бібліотека, як місце зберігання та доступу до книг, українською стає “книгозбірнею”. Це слово відображає природу бібліотеки як місця, де зберігається багатство літературних творів.

Біографія – Життєпис

Біографія, розповідь про життя когось, перетворюється на “життєпис”. Це слово стає ключем до розуміння історії та подій у житті конкретної особи.

Візит – Відвідини

Візит в українському виконанні може бути названий “відвідинами”. Це слово має теплий відтінок та вказує на особистий характер зустрічі.

Вокзал – Двірець

Вокзал, місце, призначене для прийому та відправлення поїздів, у нас стає “двірцем”. Це слово має особливий, благородний характер.

Вертикальний – Прямовисний

Вертикальний, що вказує на напрямок вгору чи вниз, перетворюється на “прямовисний”. 

Горизонтальний – Поземний

Горизонтальний українською мовою стає “поземним”. 

Дистанція – Відстань

Дистанція у нас називається просто: “відстань”. Це слово передає ідею просторового відокремлення.

Дифтонг – Двозвук

Дифтонг, поєднання двох голосних звуків, українською стає “двозвуком”. Це слово допомагає точніше висловити лінгвістичну концепцію.

Епоха – Доба

Епоха, період в історії, може бути названа просто “добою”. 

Екватор – Рівноденник

Екватор, як лінія, розташована посередині між полюсами, у нас може бути названа “рівноденником”. Це слово вказує на географічне розташування цієї лінії.

Журнал – Часопис

Журнал, видання зі статтями та інформацією, українці називають “часописом”. Це слово підкреслює регулярність та періодичність видання.

Карта – Мапа

Карта, у контексті зображення певної території, може бути визвана “мапою”. 

Клімат – Підсоння

Клімат, характеристика погодних умов, в українському виконанні може стати “підсонням”. Це слово виражає кліматичні умови певної місцевості.

Консенсус – Згода

Слову “консенсус”, що означає загальну домовленість, в українскій відповідає “згода”. Це слово виражає єдність і погодженість позицій.

Куліси – Лаштунки

Куліси, частину театральної сцени, українці можуть називати “лаштунками”. 

Меридіан – Південник

Меридіан, лінія на географічній карті, у нас називається “південником”. Це слово вказує на напрямок та розташування на мапі.

Площа – Майдан

Площа, відкритий простір у місті, називається “майданом”. Це слово часто асоціюється із громадськими подіями та зборами.

Полюс – Бігун

Полюс, крайній пункт на планеті, у нас може бути названий “бігуном”. Це слово підкреслює екстремальне положення точки.

Прогрес – Поступ

Прогрес, розвиток чи покращення, українці виражають словом “поступ”. Це слово вказує на постійний рух вперед.

Процент – Відсоток

Процент, частка чогось, повинен називатись виключно “відсотком”. 

Ранг – Звання

Український відповідник “звання” точно передає ідею рангу та ступеня.

Раціонально – Доцільно

Раціональність в українській мові перетікає в доцільність, вказуючи на обґрунтованість та придатність.

Резерв – Запас

Точно вказує на вільні ресурси чи можливості, готові для використання.

Стенографія – Скоропис

Відображає процес стислого та швидкого письма, а також саме зафіксований текст.

Тротуар – Хідник

Зручний шлях для пішоходів вздовж дороги.

Фарфор – Порцеляна

Це делікатне слово вказує на витонченість та високу якість матеріалу виготовлення.

Фіаско – Невдача

Визначає провал, коли спроба чогось завершилася негативним результатом.

Фікція – Вигадка

Вказує на аспект створення чогось уявного.

Фон – Тло 

Вказує  на загальний контекст чи обставини.

Фонтан – Водограй

Це слово само по собі виявляє красу та гармонію водних елементів.

Фотокартка – Світлина

Передає імпресії та миті на фіксованому зображенні.

Фундатор – Засновник

Той, хто вкладає основи чогось нового чи важливого.

Насамкінець варто зазначити, що використовуючі українські відповідники до іншомовних слів, варто залишатися відкритими для сприйняття нових ідей та концепцій, зберігаючи при цьому свою мовну спадщину. Дуже важливо знайти баланс між сприйняттям іноземних мовних конструкцій та збереженням аутентичності української мови.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *