Українська міфологія багата на різноманітних фантастичних персонажів, серед яких особливе місце посідає загадковий і моторошний велетень-людожер вирлоок. Ця істота, наділена надприродною силою та жорстокістю, є втіленням первісного страху людини перед невідомим та непереможним злом. Образ вирлоока, що походить з глибин народної творчості, знайшов своє відображення у казках, переказах та навіть у літературних творах видатних українських письменників.

Хто такий вирлоок

Походження образу вирлоока

Витоки образу вирлоока сягають сивої давнини та мають паралелі з міфологічними персонажами інших європейських народів. Подібно до скандинавських тролів, кельтських огрів та циклопів з давньогрецьких міфів, вирлоок уособлює собою грізні та некеровані сили природи.

Саме ім’я “вирлоок” походить від слова “вирло”, що означає “витрішкувате око”. Цей термін зафіксував у своїй “Книзі всякої всячини” видатний письменник Микола Гоголь, який активно цікавився українським фольклором та використовував його мотиви у своїй творчості.

Зовнішність та атрибути вирлоока

Згідно з народними уявленнями, вирлоок — це велетенська істота з єдиним оком посеред лоба. Його тіло вкрите густою шерстю, а ніс гачкуватий, наче у хижого птаха. Багатий фольклорний матеріал дозволяє детально відтворити портрет цього моторошного створіння:

“Ніс гачком, борода шматком, вуса в піваршина, на голові щетина, на одній нозі — у дерев’яному чоботі, костуром підпирається, сам страшно посміхається”, — так змальовує вирлоока письменник Микола Тихорський у своїй однойменній казці.

Невід’ємним атрибутом вирлоока є величезний костур, яким він підпирається під час ходи та використовує як зброю. Мешкає ця страхітлива істота зазвичай у дрімучому лісі, де чатує на необережних подорожніх.

Вирлоок як втілення зла

В українських народних казках вирлоок постає як уособлення абсолютного зла, руйнівна сила, що нищить усе живе на своєму шляху. Він виступає в ролі кровожерливого людожера, який полює на людей та тварин, сіючи навколо себе страх та розруху.

Жорстокість та ненаситність вирлоока не знають меж. Він не просто вбиває своїх жертв, а й пожирає їх, наче дикий звір. Здається, що ця істота не відає ані співчуття, ані милосердя, керуючись лише своїми ниці інстинктами.

Вирлоок є не просто фізичною загрозою для людей — він також втілює метафізичне зло, темні сили, що протистоять світлу та добру. Його присутність у казках символізує одвічну боротьбу людини зі своїми страхами, пороками та руйнівними началами власної природи.

Боротьба з вирлооком як алегорія подолання зла

Попри свою могутність та жорстокість, вирлоок у народних казках зрештою зазнає поразки від винахідливості та кмітливості героїв. Проти нього часто об’єднуються люди, звірі та навіть предмети, демонструючи силу колективного розуму та взаємодопомоги перед обличчям небезпеки.

Так, в одній з найвідоміших казок про вирлоока дід, селезень, рак, мотузочка та жолудь разом дають відсіч людожеру та перемагають його. Кожен з персонажів має свої унікальні здібності, які стають у пригоді в боротьбі зі страшним велетнем.

Перемога над вирлооком символізує тріумф добра над злом, розуму над тупою силою, життя над смертю. Після загибелі чудовиська його чари розвіюються, а всі скривджені ним істоти оживають. Ця оптимістична розв’язка утверджує одвічні людські цінності та віру в справедливість світобудови.

Хто такий вирлоок

Образ вирлоока в літературі та культурі

Завдяки своїй колоритності та символічності образ вирлоока не залишився поза увагою митців та письменників. Український фольклорист Олександр Афанасьєв включив казку про вирлоока у свій знаменитий збірник, підтвердивши її автентичність та авторство Миколи Тихорського.

У літературно обробленому вигляді історія про вирлоока набула нового звучання, зберігши при цьому свій глибинний зміст та народну мудрість. Промовиста деталь — типова для українських казок кінцівка “Вам — казка, а мені — бубликів в’язка!” – підкреслює фольклорне походження цього сюжету.

Цікаво, що образ лютого одноокого людожера зустрічається в українських казках і в інших варіаціях. Наприклад, збірник Павла Чубинського “Труди” містить історію “Про коваля і бабу-людоїдку”, в якій відважний чоловік перемагає кровожерну бабу за допомогою винахідливості та сили духу.

Вирлоок як архетипічний образ

У глибинному, архетипічному сенсі вирлоок втілює первісні людські страхи перед невідомим, хаотичним та некерованим. Це уособлення всепоглинаючої тьми, що загрожує поглинути світ та знищити в ньому все живе й прекрасне.

Водночас образ вирлоока відображає і темний бік людської природи — жорстокість, ненаситність, сліпу руйнівну силу. Борючись з цим жахливим створінням, герої казок немовби долають власні недоліки та слабкості, гартують свій дух та утверджують перемогу людяності.

Односкість вирлоока є значущою деталлю, що пов’язує його з архетипом циклопа. Єдине око символізує однобічність та обмеженість сприйняття, нездатність бачити світ у всій його повноті та різноманітті. Ця вада робить вирлоока вразливим попри його силу, дозволяє героям здолати його за допомогою кмітливості та винахідливості.

Вирлоок в сучасній українській культурі

Образ вирлоока, що походить з глибин народної міфології, продовжує своє життя і в сучасній українській культурі. Він надихає митців на створення нових інтерпретацій та переосмислень, слугує невичерпним джерелом для творчості.

В літературі, кінематографі, анімації, графіці та інших видах мистецтва вирлоок постає як втілення одвічних міфологічних мотивів та архетипів. Його образ використовують для відображення сутнісних конфліктів буття, боротьби добра і зла, світла й темряви.

Водночас сучасні інтерпретації образу вирлоока часто набувають нових рис та відтінків, відображаючи актуальні проблеми та виклики сьогодення. Так, в деяких творах вирлоок постає як метафора соціального чи політичного зла, уособлення невігластва, ксенофобії, тоталітаризму тощо.

Висновок

Вирлоок — самобутній та колоритний персонаж української міфології, що увібрав у себе глибинні архетипи та символи людської свідомості. Цей жахливий одноокий велетень-людожер втілює первісний страх перед невідомим та руйнівним, уособлює темний бік світобудови.

Водночас образ вирлоока містить у собі потужний життєствердний пафос. У боротьбі з цим втіленням зла розкривається сила людського духу, торжествують кмітливість, винахідливість, взаємодопомога та здатність до самопожертви заради вищого блага.

Історії про вирлоока, що походять з українського фольклору, несуть у собі одвічну мудрість народу, його морально-етичні настанови та оптимістичний погляд на світ. Цей міфологічний персонаж продовжує надихати митців та захоплювати уяву читачів, відкриваючи все нові й нові грані свого багатозначного образу.

Таким чином, вирлоок залишається невід’ємною частиною української культурної спадщини, джерелом творчого натхнення та об’єктом пильної уваги дослідників фольклору й міфології. Його моторошна постать і досі вабить своєю загадковістю та символічністю, спонукаючи до роздумів про вічні проблеми людського буття.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *