Козацька доба в історії України відзначається унікальною системою самоврядування, де виборність відігравала ключову роль. Одним із найяскравіших проявів козацької демократії було обрання гетьмана та старшини на загальних зборах, що називалися “козацька рада”. Ця традиція зародилася на Запорозькій Січі і стала невід’ємною частиною політичного життя козацтва. Вона яскраво контрастувала з монархічними порядками, що панували тоді в більшості країн Європи, і свідчила про високий рівень політичної культури та самоорганізації українського народу.

Козацька рада – серце Січі

Козацька рада була верховним органом влади на Запорозькій Січі. Вона вирішувала найважливіші питання внутрішньої та зовнішньої політики, судочинства, обирала та скидала старшину. Право голосу мав кожен козак, незалежно від посади чи заслуг. Це яскраво контрастувало з монархічними порядками, що панували тоді в більшості країн Європи.

Ради зазвичай відбувалися на січовому майдані двічі-тричі на рік – 1 жовтня та на другий-третій день після Великодня. Але за потреби, будь-який козак міг скликати раду в інший день. Під час воєн та походів ради проводилися там, де перебувало військо.

Загальна (військова) рада об’єднувала всіх козаків – як запорозьких, так і городових та реєстрових. В ній могли брати участь також представники православного духовенства, а під час повстань – селяни і міщани, які вливалися до козацького війська. Рада була справжнім віче, де кожен міг висловити свою думку і вплинути на рішення. Хоча з часом вплив козацької верхівки (“старшини”) зростав, “чернь” – рядове козацтво залишалася активною політичною силою.

Козацька рада - церемонія обрання гетьмана

Церемонія обрання гетьмана

Процедура виборів гетьмана (або кошового отамана) формувалася століттями і мала складний церемоніал. Спочатку козаки збиралися на майдані після служби в церкві та обіду. Лунав гарматний постріл, довбиш бив у литаври. Старшина виходила до козаків з клейнодами – символами влади.

Першим обирали кошового отамана, потім інших членів старшини – суддю, писаря, осавула тощо. Вибори часто супроводжувалися гарячими суперечками. За звичаєм, новообраний кошовий двічі відмовлявся від булави і лише за третім разом приймав її. Щоб не забував про рівність, старі січовики посипали його голову піском або мазали багнюкою. Кошовий дякував за довіру і кланявся на чотири сторони. Козаки присягали йому на вірність.

Цей ритуал мав глибоке символічне значення. Посипання піском нагадувало гетьману, що попри високу посаду, він залишається рівним серед рівних. Багаторазова відмова показувала, що влада для нього – не привілей, а важкий обов’язок. А присяга козаків була запорукою єдності та дисципліни, без яких військо не могло існувати.

Гетьман і старшина

Поряд зі словом “гетьман” на Січі вживався рівнозначний термін “кошовий отаман”. Після Визвольної війни 1648-1654 рр. титул гетьмана закріпився за правителем більшої частини України, а на Запоріжжі лишився кошовий отаман. Інколи його влада не визнавалася урядом Речі Посполитої, тоді він називався просто “старшим”.

Гетьман був головнокомандувачем і мав широкі повноваження. Під час військових дій кожен козак мусив беззаперечно коритися його рішенням. Та все ж, влада гетьмана врівноважувалася генеральною старшиною та Радою старшин, які виконували функції уряду та своєрідного “сенату”.

Старшина складалася з досвідчених і заслужених козаків. До неї входили обозний (завідував артилерією), суддя, писар, осавул (помічник гетьмана), хорунжий (зберігач прапора) та бунчужний (зберігач бунчука – символу влади). Військові посади поєднувалися з адміністративними. Наприклад, осавул відповідав також за порядок у війську та на Січі.

Рада старшин мала дорадчі функції, але її вплив був дуже вагомим. Хоч рішення загальної ради вважалися обов’язковими, старшина могла скеровувати їх, користуючись своїм авторитетом і досвідом. Та все ж, принцип виборності ставив владу гетьмана і старшини під контроль громади.

Виборчі традиції і звичаєве право

Козацькі вибори здійснювались переважно за неписаними правилами – звичаєвим правом. Ці традиції були настільки міцними, що знайшли відображення навіть у письмових документах, зокрема в Конституції Пилипа Орлика 1710 року. Там виборність постає як основа легітимності влади, а процес обрання генеральних радників описується як природне явище. Право обирати і бути обраним вважалося невід’ємним для кожного козака. У виборах брали участь навіть новоприбулі, які ще не пройшли повного вишколу. Це свідчить, наскільки козацтво цінувало особисту свободу і рівність.

Водночас, попри демократичні засади, у виборах була своя ієрархія. Старі, досвідчені козаки користувалися більшим впливом. Вони могли першими висловлювати думку і схиляти до неї інших. Та все ж, остаточні рішення завжди ухвалювали разом. Ще одна особливість козацьких виборів – регулярність. Ради скликалися не лише для обрання нового гетьмана чи старшини, а й для щорічного підтвердження їхніх повноважень. Це змушувало обраних лідерів дбати про свій авторитет в очах громади і не зловживати владою.

Різновиди козацьких рад

Окрім загальних рад усього Війська Запорозького, існували й ради меншого масштабу:

 • Ради старшини, які готували рішення для загальних рад;
 • Ради городових козаків окремих міст;
 • Ради паланок (адміністративних одиниць), де обирали полковників;
 • Курінні ради, які обирали курінних отаманів.

Залежно від складу учасників, ради називалися “чорними” (за участі рядового козацтва – “черні”), “вальними”, “генеральними”, “явними” тощо. Ради старшини відбувалися напередодні загальних. На них досвідчені козаки узгоджували свою позицію і намічали кандидатів на посади. Хоча формально такі наради не були обов’язковими, їхні рішення мали вагу рекомендацій для всього товариства.

Ради городових козаків скликалися в містах з козацькими залогами. Вони обирали сотників і вирішували місцеві справи. Під час повстань городові козаки приєднувалися до загальновійськових рад. Прикладом може бути рада 1625 року в Каневі, під час повстання Марка Жмайла.

Ради в паланках – адміністративно-територіальних одиницях Січі обирали полковників. А в куренях, які були одночасно військовими та господарськими об’єднаннями, козаки обирали курінних отаманів. Ці ватажки відповідали за порядок, розподіляли завдання та представляли курінь на загальній раді.

Вплив козацьких рад на Гетьманщину

Під час Визвольної війни 1648-1654 рр. загальні козацькі ради набули всеукраїнського значення. Саме на такій раді 1648 року Богдана Хмельницького обрали гетьманом і ухвалили рішення про повстання проти Польщі. З розбудовою козацької держави – Гетьманщини, ради стали її вищим законодавчим органом.

Ради відбувалися в різних містах – Корсуні, Чигирині, Переяславі. На них збиралися не лише козаки, а й представники інших станів – шляхти, міщан, духовенства. Обговорювалися найважливіші питання – відносини з іншими державами, військові походи, реформи.

Та зі зміцненням гетьманської влади, ради скликалися рідше. Богдан Хмельницький, а згодом і інші гетьмани, воліли керувати за допомогою старшинських нарад. Останньою справді всенародною була Чорна рада 1663 року в Ніжині. Згодом у радах брали участь лише представники від полків. Їх роль звелася до обрання гетьмана та затвердження “статей” – договірних пунктів між Гетьманщиною і Московським царством.

Ця еволюція відображала загальну тенденцію до аристократизації козацтва. Старшина прагнула закріпити свій привілейований статус і обмежити вплив “черні”. Але попри занепад загальних рад, принцип виборності зберігався на місцевому рівні – у полках і сотнях.

Козацька рада

Втручання Москви і занепад рад

Після Переяславської угоди 1654 року вплив Москви на українські справи невпинно зростав. У радах 1659-1674 рр. вже брали участь царські представники, які могли диктувати свою волю. На Правобережжі під владою Польщі козацькі ради зникли ще в 1670-х роках, відродившись ненадовго за гетьмана Семена Палія. На Лівобережжі у XVIII ст. ради остаточно втратили реальне значення, ставши лише церемонією обрання гетьмана, призначеного Петербургом. Справжньою демократією лишалися тільки ради на Запорожжі – тут їх регулярно проводили до самої ліквідації Січі 1775 року. Та із знищенням козацької автономії в 1780-х, ця традиція відійшла в минуле.

Причиною занепаду козацького самоврядування стала централізаторська політика Російської імперії. Петро І та його наступники прагнули уніфікувати управління і будь-яких проявів “свавілля” на місцях. Гетьманщина поступово перетворювалася на звичайну провінцію, де козацькі ради ставали анахронізмом. Символом остаточної ліквідації козацької вольниці було зруйнування Запорозької Січі за наказом Катерини ІІ. Козаків, які чинили опір, було страчено або заслано, а їхні землі – роздано російським поміщикам. Так закінчилася доба козацького самоврядування, що тривала понад два століття.

Список козацьких рад

Для кращого розуміння масштабів та значення козацьких рад, наведемо їх загальний список:

 1. 1648 – Козацька рада Запорізької Січі, що обрала Богдана Хмельницького гетьманом;
 2. 1654 – Переяславська рада, яка ухвалила союз з Московським царством;
 3. 1657 – Корсунська рада, скликана після смерті Богдана Хмельницького;
 4. 1659 – Козацька рада у Германівці, яка обрала гетьманом Юрія Хмельницького;
 5. 1663 – Чорна рада у Ніжині, що обрала гетьманом Івана Брюховецького;
 6. 1669 – Генеральна рада у Глухові, на якій гетьманом став Дем’ян Многогрішний;
 7. 1669 – Козацька рада правобережних полків в Умані, що підтримала Петра Дорошенка;
 8. 1684 – Козацька рада у Могилеві-Подільському, яка схвалила союз з Річчю Посполитою.

Цей перелік показує, що козацькі ради відбувалися регулярно й були визначальними подіями політичного життя України в XVII ст. Кожна з цих рад мала свої особливості й наслідки, але всі вони спиралися на принципи козацького самоврядування.

Козацькі ради в культурі та мистецтві

Традиції козацької демократії знайшли відображення не лише в історичних документах, а й у культурній спадщині українського народу. Народні думи, пісні, легенди оспівують вільнолюбство козаків, їхнє вміння обирати достойних лідерів і відстоювати свої права. Яскравим прикладом може бути дума “Про Хмельницького та Барабаша”, де йдеться про конфлікт між козацькою громадою та зрадливим старшиною. Рада вирішує підтримати Богдана Хмельницького і скидає Барабаша з посади. Ця сюжетна лінія відображає реальну історичну подію – козацьку раду 1647 року, яка стала прологом до Визвольної війни.

В образотворчому мистецтві козацькі ради зображувалися багатьма видатними художниками – від Іллі Рєпіна до Миколи Самокиша. Їхні полотна передають драматизм і напругу виборчого процесу, показують різні типажі козаків – від простих вояків до хитромудрих політиків. У літературі теми козаччини та виборності влади розробляли такі класики, як Тарас Шевченко, Пантелеймон Куліш, Микола Гоголь. Їхні твори, попри романтичні елементи, відтворюють реалії козацького життя і підкреслюють значення демократичних традицій для формування української ідентичності. Сьогодні пам’ять про козацькі ради живе в назвах вулиць і площ багатьох українських міст, в діяльності козацьких організацій, у тематиці наукових досліджень і мистецьких проєктів. Це свідчить про те, що спадщина козацької демократії залишається невід’ємною частиною нашої історії та культури.

Уроки козацької демократії для сучасності

Досвід козацького самоврядування, при всій його унікальності, містить у собі універсальні уроки, актуальні й для сьогодення. Ось деякі з них:

 1. Влада повинна бути підзвітною і підконтрольною громаді. Виборність і можливість відкликання лідерів – ключові механізми такого контролю;
 2. Рішення мають ухвалюватись колегіально, з урахуванням різних думок і позицій. Це запобігає узурпації влади і забезпечує збалансованість політики;
 3. Лідери повинні служити спільному благу, а не власним інтересам. Їхній авторитет має грунтуватися на досвіді, мудрості та моральних якостях;
 4. Громадяни мусять брати активну участь у політичному житті, відстоювати свої права та інтереси. Пасивність і байдужість ведуть до занепаду демократії;
 5. Демократичні традиції потребують постійного плекання і захисту. Вони можуть занепадати під тиском зовнішніх і внутрішніх викликів, але ніколи не зникають безслідно.

Осмислення цих уроків є особливо важливим для розбудови сучасної української держави. Ми можемо і повинні спиратися на свій історичний досвід самоорганізації та самоврядування, адаптуючи його до нових умов і потреб. Звісно, козацька демократія не була ідеальною. Вона мала свої обмеження і суперечності, зумовлені епохою та суспільним устроєм. Але попри все, вона заклала міцний фундамент політичної культури, на якому можна будувати справжню, “дорослу” демократію.

Тож, вивчаючи історію козацьких рад, ми не просто віддаємо шану предкам. Ми вчимося в них відповідальності, мужності, вірності принципам. І озброєні цими знаннями та натхненням, впевнено йдемо вперед – до нових звершень і перемог. Бо ж недарма козаки казали: “Пам’ятаймо, чиї діти ми є”. Ця пам’ять дає нам силу творити своє майбутнє – так само вільно і гідно, як це робили наші славні пращури.

Висновок

Виборність козацької старшини, уособленням якої було обрання гетьмана, була унікальним явищем для свого часу. Вона відображала прагнення козацтва до свободи, рівності та самоврядування. Хоч з часом, під тиском зовнішніх сил, ця система занепала, вона лишила яскравий слід в українській історії та політичній культурі. Козацькі ради назавжди закарбувалися в народній пам’яті як символ української демократії та державності. Вони показали, що навіть в умовах феодального суспільства, за відсутності писаних законів, громада може ефективно керувати своїми справами через пряме волевиявлення.

Досвід козацького самоврядування став джерелом натхнення для багатьох поколінь українських патріотів. Він довів, що ідеали свободи і народовладдя – не абстрактні поняття, а реальні принципи, на яких може будуватися життя нації. Сьогодні, коли Україна розбудовує сучасну демократію, приклад козацьких рад залишається надзвичайно актуальним. Він нагадує, що справжня влада повинна служити людям і спиратися на їхню довіру й підтримку. А найкращим способом забезпечити таку владу є вільні вибори та активна участь громадян у політичному житті. Тож спадщина козацької демократії – це не лише славне минуле, а й дороговказ для майбутнього. Вона закликає нас плекати традиції самоорганізації, відповідальності та поваги до волі громади. Адже саме ці цінності є запорукою розвитку і процвітання нашої держави.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *